Add to watched Errata, czyli sceny pokutne w nowych osiedlach (1984)

1984 film by Henryk Dederko

Cast

Ryszarda Hanin
Polish actress