Add to watched Skazany (1976)

1976 film by Andrzej Trzos-Rastawiecki

Cast

Wojciech Pszoniak
Polish actor
Zdzisław Kozień
Polish actor (1924-1998)
Zygmunt Hübner
actor (1930-1989)
Piotr Pawłowski
Polish actor