Add to watched Mały (1970)

1970 film by Julian Dziedzina

Cast

Janusz Gajos
Polish actor