Add to watched Dzień kwiatka (1911)

1911 film

Cast

Antoni Fertner
Polish actor