Add to watched Antoś po raz pierwszy w Warszawie (1908)

1908 film

Cast

Antoni Fertner
Polish actor